Scroll Top
fr
tr
rs
romania
bosnia
croatia
albania
spain
portugal
kurdistan
arabia
indonesia

Të sëmurë dhe pa dokumente?

Medinetz Karlsruhe është një qendër mjekësore këshillimi dhe vendosjeje për migrantët pa dokumente, njerëzit pa sigurim shëndetësor ose pa status qëndrimi, refugjatë dhe njerëz të pastrehë që nuk kanë ose kanë qasje të kufizuar në kujdesin mjekësor në Gjermani. Për këta njerëz, Medinetz Karlsruhe dëshiron të ofrojë një hapësirë pa persekutim në Qendrën e të Drejtave të Njeriut, ku diskriminimi dhe racizmi nuk miratohen me heshtje dhe ku të prekurit mund të gjejnë mbështetje të shpejtë, praktike, prag të ulët dhe pa pagesë. Për Medinetz të jetë një strehë për persekutuar, mbajtja e anonimitetit për Medinetz Karlsruhe është një parim i rëndësishëm i punës.

Ne ju sigurojmë falas dhe anonimisht për mjekët që mund të ofrojnë trajtimin e nevojshëm. Asnjë informacion nuk do të zbulohet tek autoritetet qeveritare.

Nëse keni nevojë për ndihmë mjekësore, na kontaktoni:

mrz.medinetz@web.de
+49 721 66 48 79 86

Konsultimi ynë i hapur zhvillohet çdo të mërkurë nga ora 14:00 deri në orën 16:00. Ju nuk keni nevojë për një takim, sapo keni ardhur.

Adresa e konsultimit:
Medinetz Karlsruhe,
Menschenrechtszentrum Karlsruhe,
Alter Schlachthof 59,
76131 Karlsruhe