Scroll Top
fr
tr
rs
romania
bosnia
croatia
albania
spain
portugal
kurdistan
arabia
indonesia

Bolesna i bez radova?

Medinetz Karlsruhe je medicinski savjetovalište i centar za smještaj nezaposlenih migranata, osoba bez zdravstvenog osiguranja ili bez statusa boravišta, izbjeglica i beskućnika koji nemaju ili su samo ograničeni pristup medicinskoj skrbi u Njemačkoj. Za te ljude, Medinetz Karlsruhe želi ponuditi prostor bez progona u Centru za ljudska prava, gdje se diskriminacija i rasizam ne prešutno potvrđuju i gdje oni koji su pogođeni mogu pronaći brzu, praktičnu, nisku granicu i besplatnu podršku. Kako bi Medinetz bio utočište za progon, održavanje anonimnosti za Medinetz Karlsruhe je važan radni princip.

Pružamo vam besplatno i anonimno </ u> liječnicima koji mogu pružiti potrebne tretmane. Nijedan podatak neće biti objavljen državnim tijelima.

Ako vam je potrebna liječnička pomoć, kontaktirajte nas:

mrz.medinetz@web.de
+49 721 66 48 79 86

Naše otvorene konsultacije se odvijaju svake srede od 14:00 do 16:00 sata. Ne treba vam dogovor, samo dođite.

Adresa radnog vremena:
Medinetz Karlsruhe,
Menschenrechtszentrum Karlsruhe,
Alter Schlachthof 59,
76131 Karlsruhe