Scroll Top
fr
tr
rs
romania
bosnia
croatia
albania
spain
portugal
kurdistan
arabia
indonesia

Bolnav și fără documente?

Medinetz Karlsruhe je centar za medicinsko savjetovanje i smještaj za migrante bez dokumenata, osobe bez zdravstvenog osiguranja ili bez boravišnog statusa, izbjeglice i beskućnici koji nemaju ili imaju ograničen pristup zdravstvenoj zaštiti u Njemačkoj. Za ove ljude, Medinetz Karlsruhe želi da ponudi prostor za progon koji nema u Centru za ljudska prava, gde diskriminacija i rasizam nisu prećutno podržani, i gde oni koji su pogođeni mogu pronaći brz, praktičan, niski prag i besplatnu podršku. Da bi Medinetz bio sklonište za progonjene, održavanje anonimnosti za Medinetz Karlsruhe je važan radni princip.

Pružamo vam besplatno i anonimne lekarima koji mogu pružiti neophodan tretman. Nijedna informacija neće biti otkrivena državnim organima.

Ako vam zatreba medicinska pomoć, kontaktirajte nas:

mrz.medinetz@web.de
+49 721 66 48 79 86

Naše otvorene konsultacije se odvijaju svake srijede od 14:00 do 16:00 sata. Ne treba vam dogovor, samo dođite.

Adresa konsultacije:
Medinetz Karlsruhe,
Menschenrechtszentrum Karlsruhe,
Alter Schlachthof 59,
76131 Karlsruhe